Výdej dat v okresu Česká Lípa

Od 1. ledna 2015 je možné žádat o data účelové mapy povrchové situace (ÚMPS) v okresu Česká Lípa. Žádosti o výdej dat jsou podávány v evidenci zakázek, která je dostupná pod položkou hlavního menu - Zakázky DTM. Návody pro podání žádosti o výdej dat a předání aktualizačních dat jsou uvedeny v sekci Dokumenty.