Georeport

Georeport je webová aplikace, která svým uživatelům umožňuje podávat hromadné žádosti na správce technické infrastruktury o vyjádření k existenci jejich infrastruktury v uživatelem zadaném území. Uživatel se tak např. může dozvědět, jestli jsou v jím zadaném území rozvody elektřiny, plynové přípojky, kanalizace a mnohé další.
Aplikace Georeport také podává informace z územně analytických podkladů – např. zda je pozemek v záplavovém území, v chráněném území, v oblasti ohrožené sesuvy půdy atd.
Služba aplikace Georeport je poskytována zdarma. Slouží k podání hromadné žádosti o vyjádření vybraným správcům technické infrastruktury na území Libereckého kraje a poskytuje uživatelům informace o tom, kterým správcům technické infrastruktury již byla žádost doručena. Další komunikace následně probíhá mimo aplikaci – přímo mezi žadatelem a správcem.

Uživatelé, kteří nemají přístup k podávání žádostí, se mohou alespoň prostřednictvím mapové aplikace dotázat na data z územně analytických podkladů a také na to, kteří správci technické infrastruktury mají v uživatelem zadané oblasti (nebo v jejím okolí) svou infrastrukturu.


Pro vstup do aplikace se prosím přihlašte pod svým uživatelským jménem.