• 12. září 2018 10:22

  Aktualizace modulu pro výdej dat

  Byla nasazena nová verze modulu pro výdej dat. Došlo ke změně uživatelského rozhraní, kdy mapové okno pro zadávání rozsahů je nyní součástí stránky pro vytvoření výdeje. Pro správné fungování může být nutné provést načtení stránky bez mezipaměti prohlížeče (Ctrl+F5).

 • 17. ledna 2018 10:27

  Upozornění pro geodety – předávání ZSPS do modulu ZAKÁZKA (od 01/2018)

  V rámci správního území statutárního města Liberec SML je prováděno vydávání podkladů pro geodetická měření a zpětné přijímání zpracovaných geodetických měření v souladu s provozní dokumentací DTM LK a tedy i s obecně závaznou vyhláškou SML číslo 4/2017 o vedení technické mapy města. Při objednávání zakázky geodetické dokumentace (zaměření skutečného pr...

 • 05. prosince 2017 10:43

  Vyhláška SML č. 4/2017 - O vedení technické mapy města LIBEREC

  Zastupitelstvo statutárního města Liberec se na svém zasedání dne 30. listopadu 2017 usneslo vydat obecně závaznou vyhlášku č. 4/2017 - O vedení technické mapy města
  Počátek účinnosti: 1. ledna 2018