• 22. března 2018 14:44

  Odstávka mapových služeb a aplikací

  Od středy 28. 3. 2018 od 14 hodin bude probíhat odstávka všech mapových služeb a aplikací IS DMVS LK. Odstávka probíhá v rámci II. fáze upgrade databázového a mapového serveru. Předpokládaný konec odstávky je v pondělí 2. 4. 2018. V urgentních případech pro výdej dat, kontrolu geodetických zakázek a vydání akceptačního protokolu kontaktujte spr&aacut...

 • 17. ledna 2018 10:27

  Upozornění pro geodety – předávání ZSPS do modulu ZAKÁZKA (od 01/2018)

  V rámci správního území statutárního města Liberec SML je prováděno vydávání podkladů pro geodetická měření a zpětné přijímání zpracovaných geodetických měření v souladu s provozní dokumentací DTM LK a tedy i s obecně závaznou vyhláškou SML číslo 4/2017 o vedení technické mapy města. Při objednávání zakázky geodetické dokumentace (zaměření skutečného pr...

 • 05. prosince 2017 10:43

  Vyhláška SML č. 4/2017 - O vedení technické mapy města LIBEREC

  Zastupitelstvo statutárního města Liberec se na svém zasedání dne 30. listopadu 2017 usneslo vydat obecně závaznou vyhlášku č. 4/2017 - O vedení technické mapy města
  Počátek účinnosti: 1. ledna 2018