• 20. prosince 2018 09:06

  Omezení provozu během vánočních svátků

  Od 27. 12. 2018 do 31. 12. 2018 budou omezeny služby vydávání, kontrol a akceptace Zakázek DTM. U žádostí o výdej a kontrolu dat doručených v této době může dojít k prodloužení lhůt při zpracování požadavků. Počítejte, prosím, s tímto omezením. V případě urgentních požadavků kontaktujte správce datového skladu na mobilní tel. 728 447 795 (viz kontakty).

 • 31. října 2018 13:25

  Publikace Železniční mapy DMVS

  Od 1.11.2018 je spuštěna na geoportálu DMVS nová webová aplikace - Železniční mapa.

  Aplikace je určena ke koordinaci rozvoje sdílení dat mezi SŽDC a Libereckým krajem a jejich zpřesňování v účelové mapě povrchové situace ÚMPS.

  • Osa kolejí železniční tratě
  • Obvod dráhy
  • Ochranné pásmo železniční dráhy
  • Železniční stanice a zastávky
  • Most
  • Propustek<...
  • 12. září 2018 10:22

   Aktualizace modulu pro výdej dat

   Byla nasazena nová verze modulu pro výdej dat. Došlo ke změně uživatelského rozhraní, kdy mapové okno pro zadávání rozsahů je nyní součástí stránky pro vytvoření výdeje. Pro správné fungování může být nutné provést načtení stránky bez mezipaměti prohlížeče (Ctrl+F5).

  • 17. ledna 2018 10:27

   Upozornění pro geodety – předávání ZSPS do modulu ZAKÁZKA (od 01/2018)

   V rámci správního území statutárního města Liberec SML je prováděno vydávání podkladů pro geodetická měření a zpětné přijímání zpracovaných geodetických měření v souladu s provozní dokumentací DTM LK a tedy i s obecně závaznou vyhláškou SML číslo 4/2017 o vedení technické mapy města. Při objednávání zakázky geodetické dokumentace (zaměření skutečného pr...

  • 05. prosince 2017 10:43

   Vyhláška SML č. 4/2017 - O vedení technické mapy města LIBEREC

   Zastupitelstvo statutárního města Liberec se na svém zasedání dne 30. listopadu 2017 usneslo vydat obecně závaznou vyhlášku č. 4/2017 - O vedení technické mapy města
   Počátek účinnosti: 1. ledna 2018