Data a dokumenty

Aplikace pro příjem dat do systému DMVS LK. Příjem dat je prováděn formou „příjmového balíčku“.

Příjem dat

Aplikace pro výdej dat ze systému DMVS LK. Výdej dat je prováděn formou „výdejového balíčku“.

Výdej dat

Seznam mapových služeb publikovaných v rámci DMVS LK (WMS, ArcGIS for Server).

Mapové služby

Evidence pasportů dat DMVS LK.

Metadata

Provozní dokumentace DMVS, jako např. metodické pokyny, návody a předpisy.

Řídící dokumenty

Evidence odpovědných osob v rámci DMVS LK.

Funkční místa

Seznam registrovaných uživatelů IS DMVS LK rozdělený do skupin dle charakteru uživatelské role.

Přehledy