Upozornění za zpracovávání aktualizačních dat DTM na území města Liberce

Od 1. 1. 2018 platí na území města Liberce  obecně závazná vyhláška o vedení technické mapy města (dále jen Vyhláška města Liberce). Při zpracování aktualizačních dat DTM na území města Liberce je proto nutné postupovat v souladu s Vyhláškou města Liberce. V praxi to znamená, že aktualizační data DTM jsou předávána do systému DTM Libereckého kraje, data povrchové situace (ÚMPS) jsou zpracovávána dle Provozní dokumentace DTM Libereckého kraje, data inženýrských sítí jsou zpracovávána dle Vyhlášky města Liberce.

Správce datového skladu DTM Libereckého kraje je povinen kontrolovat vyhotovení aktualizačních dat DTM na území města Liberce dle Vyhlášky města Liberce. U zakázek, které budou zpracovávány na území města Liberce pro partnery Statutární město Liberec a Ostatní – soukromý subjekt, bude od 1. listopadu 2019 důsledně vyžadováno zpracování aktualizačních dat DTM na území města Liberce tak, aby odpovídala podmínkám Vyhlášky města Liberce (zejm. se jedná o data inženýrských sítí). Zpracování dle Vyhlášky města Liberce je nezbytné pro vydání Protokolu o akceptaci Zakázky DTM Libereckého kraje.

Podstatné informace o Vyhlášce města Liberce jsou uvedeny na webových stránkách města: