Aplikace

Aplikace pro vyhledávání objektů v provozním datovém modelu DMVS LK.

Katalog objektů DMVS

Webová aplikace pro generování georeportů o určitém územním prvku (parcele, k.ú., obci, libovolném polygonu, …).

Georeporty

Evidence poskytovatelů dat do DMVS LK.

Poskytovatelé

Evidence pasportů dat DMVS LK.

Pasporty

Webová aplikace pro označování nesouladů v datech RÚIAN.

Stavební úřad