Výdej dat v okresech Česká Lípa a Liberec

Od 2. března 2015 je možné žádat o data účelové mapy povrchové situace (ÚMPS) v okresech Česká Lípa a Liberec. Žádosti o výdej dat jsou podávány v evidenci zakázek, která je dostupná pod položkou hlavního menu - Zakázky DTM. Návody pro podání žádosti o výdej dat a předání aktualizačních dat jsou uvedeny v sekci Dokumenty.