Dne 1.11. 2015 byl úspěšně ukončen „pilotní provoz“  informačního systému DMVS a zahájen plný provoz v rozsahu uspokojování potřeb partnerů  souvisejících s čerpáním služeb nad prostorovými daty eGovernmentu.

<