Upgrade Geoportálu DMVS Libereckého kraje

Ve dnech 26. 10. až 31. 10. 2016 byl proveden upgrade systému Geoportálu DMVS Libereckého kraje. Úpravy se týkaly zejména optimalizace vnitřních částí systému. Uživatelé pocítí provedené úpravy například v nástroji pro online kontrolu aktualizačních dat, který nyní umožňuje běh více kontrol v jednom okamžiku bez nutnosti čekání na výsledek. Dále byly odstraněny problémy s přihlašováním uživatelů v některých verzích prohlížečů, vylepšena registrace pro uživatele z řad veřejnosti, uzpůsobeny části portálu pro zobrazení na mobilních zařízeních a další.