Omezení provozu během vánočních svátků

Od 23. 12. 2016 do 1. 1. 2017 dojde k omezení služeb vydávání, kontrol a akceptace Zakázek DTM. U žádostí o výdej a kontrolu dat doručených v této době může dojít k prodloužení lhůt při zpracování požadavků. Počítejte, prosím, s tímto omezením. V případě urgentních požadavků kontaktujte správce datového skladu na mobilní tel. 728 447 795 (viz kontakty).