Vyhláška SML č. 4/2017 - O vedení technické mapy města LIBEREC

Zastupitelstvo statutárního města Liberec se na svém zasedání dne 30. listopadu 2017 usneslo vydat obecně závaznou vyhlášku č. 4/2017 - O vedení technické mapy města
Počátek účinnosti: 1. ledna 2018