Upozornění pro geodety – předávání ZSPS do modulu ZAKÁZKA (od 01/2018)

V rámci správního území statutárního města Liberec SML je prováděno vydávání podkladů pro geodetická měření a zpětné přijímání zpracovaných geodetických měření v souladu s provozní dokumentací DTM LK a tedy i s obecně závaznou vyhláškou SML číslo 4/2017 o vedení technické mapy města. Při objednávání zakázky geodetické dokumentace (zaměření skutečného provedení stavby - ZSPS) je proto nutné zajistit realizaci zakázky v souladu s provozní dokumentací DTM LK a tedy i s obecně závaznou vyhláškou SML číslo 4/2017 o vedení technické mapy města a předat pomocí Modulu ZAKÁZKA Libereckého kraje aktualizovaná data účelové mapy povrchové situace a inženýrských sítí k zapracování do DTM DMVS Libereckého kraje (tzv. aktualizační data ÚMPS a IS). Technická podpora DTM DMVS LK: Ing.Martin Šourek, +420 728 447 795

INFO SML: http://www.liberec.cz/cz/obcan/kontaktujte-nas-on-line/mapovy-portal-gis/digitalni-technicka-mapa/