Publikace Železniční mapy DMVS

Od 1.11.2018 je spuštěna na geoportálu DMVS nová webová aplikace - Železniční mapa.

Aplikace je určena ke koordinaci rozvoje sdílení dat mezi SŽDC a Libereckým krajem a jejich zpřesňování v účelové mapě povrchové situace ÚMPS.

  • Osa kolejí železniční tratě
  • Obvod dráhy
  • Ochranné pásmo železniční dráhy
  • Železniční stanice a zastávky
  • Most
  • Propustek
  • Tunel

V rámci partnerství mezi SŽDC a LK byl v roce 2018 zaregistrován společný pilotní projekt BIM. http://www.koncepcebim.cz/pilotni-projekty